ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΔ Ι & ΙΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Πίνακας των αποτελεσμάτων επιλογής για την ΠΑΔ Ι και ΙΙ ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Τα θεωρητικά μαθήματα του Προγράμματος ξεκινάνε την Τρίτη 4/10/2022 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Καλούνται οι εισαχθέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ να προσέλθουν στην πρώτη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ συνάντηση της ΠΑΔ Ι την Παρασκευή 7/10/2022 στο αμφ. Υ1 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΟΠΑ.

Η παρουσία στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ στις εσωτερικές και εξωτερικές εκπαιδευτικές δράσεις είναι υποχρεωτική για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο.

Η επιστημονική υπεύθυνη και διδάσκουσα της ΠΑΔ Ι και ΙΙ

Δρ Βασιλική Μπρίνια