10ο Digital Session Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος

10ο Digital Session ΣΔΕ "Time to shape the future of TV! Rethink Linear – Demystify CTV", Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος

Διάθεση 20 θέσεων δωρεάν σε φοιτητές, δείτε περισσότερα εδώ.