Αποτελέσματα -Erasmus+ 2023-2024

 Αποτελέσματα πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές 2023-2024.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  Πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ.

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 2023-2024.