Ημερίδα με τίτλο "Measuring and Modeling Political Economy Aspects" ǀ 25 Μαϊου 2023, 13:00 – 20:15