Ακύρωση της Διάλεξης του Μαθήματος "Οικονομική των Επιχειρήσεων" (21/12/23)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η διάλεξη του μαθήματος του κ. Αθανασίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/12/2023, 1-3 (Αμφ.Κιντής).

Από τη Γραμματεία

Αθήνα, 20/12/202