Διoικητικό Προσωπικό

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών
Κόγια Ιωάννα secretary.marketing@aueb.gr 210 8203101
Μαρνέρου Μαρία marnerou@aueb.gr 210 8203103
Χατζηδημητρίου Δήμητρα dmc@aueb.gr 210 8203102
Προγράμματα Μεταπτυχιακών - Διδακτορικών Σπουδών
Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων Γκαλίτσιου Αικατερίνη 210 8203 614 gkalikate@aueb.gr Προϊστάμενη 
Μακρυνιώτη Σοφία 210 8203 865 sofiamak@aueb.gr ΠΜΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Πούλη Μαρία 210 8203 616 mbapart@aueb.gr ΔΠΜΣ ΜΒΑ-Part Time
Σκεύη Ειρήνη 210 8203 622 eskevi@aueb.gr ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Παπακωνσταντίνου Χαρά 210 8203 631 cpapakons@aueb.gr ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Μαυρομαρά Ειρήνη 210 8203 665 emavro@aueb.gr ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Τσιγκρίκη Πολίνα 210 8203 878 hrmsc_secr@aueb.gr ΔΠΜΣ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τσιγκριστάρη Σοφία 210 8203 615, 616 mbapart@aueb.gr ΔΠΜΣ ΜΒΑ-Part Time
Ντελή Ιουλία 210 8203 615 mbafull@aueb.gr ΔΠΜΣ ΜΒΑ-Full Time
Ψηλού Μαριάνθη 210 8203 690 dioikep@central.ntua.gr ΔΠΜΣ Athens MBA