Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ρυθμίσεις Εμπορικών και Οικονομικών Συναλλαγών (Εμπορικό Δίκαιο Ι)

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Μάνατζμεντ (Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι)

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Αρχές Μάρκετινγκ

Ελληνικά
  • Στόχοι

    Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη χρήση και εφαρμογή της φιλοσοφίας μάρκετινγκ στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η δομή των διαλέξεων είναι τέτοια που οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις έννοιες και τα εργαλεία μάρκετινγκ, όπως: η τμηματοποίηση αγοράς, ο κύκλος ζωής προϊόντος, η συμπεριφορά καταναλωτή, η έρευνα αγοράς και μάρκετινγκ και το σχέδιο μάρκετινγκ.

    Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Στατιστική για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση και η εξοικείωση του φοιτητή / φοιτήτριας με βασικές ποσοτικές μεθόδους στη στατιστική, οι οποίες εφαρμόζονται στην ανάλυση και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Παρουσιάζονται ποικίλες στατιστικές μέθοδοι περιγραφής και ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής συμπερασμάτων και δημιουργίας προβλέψεων που χρησιμοποιούνται ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Υπολογιστικά Συστήματα και Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

  • κατανοούν βασικές εταιρικές λειτουργίες
  • διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες για τον τρόπο που διοικούνται οι επιχειρήσεις
  • είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά δράσεις εταιρικών λειτουργιών
  • μπορούν να αξιοποιούν μοντέλα, τεχνικές και εργαλεία στην πράξη

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Σελίδες