Υποχρεωτικά Μαθήματα

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Ελληνικά
 • Στόχοι

  Η συμπεριφορά καταναλωτή διερευνάται από δύο οπτικές: 1) από την οπτική ενός καταναλωτή που πρέπει

  να λάβει καθημερινά μια σειρά αποφάσεων αναφορικά με τα προϊόντα που θα αγοράσει και 2) από την

  οπτική του στελέχους μάρκετινγκ που χρειάζεται να κατανοεί τη συμπεριφορά καταναλωτή προκειμένου να

  αναπτύσσει, να αξιολογεί και να υλοποιεί αποτελεσματικές στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ.

  Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

  • Η απόκτηση ενός πλαισίου ανάλυσης προβλημάτων συμπεριφοράς καταναλωτή.

Θεσμικά Θέματα Οργάνωσης των Επιχειρήσεων (Εμπορικό Δίκαιο ΙΙ)

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / φοιτήτριες θα:

Πληροφοριακά Συστήματα για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων

Ελληνικά

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές-τριες να έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν στρατηγικά εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριακών συστημάτων και να εκτιμήσουν την αξία τους για μια επιχείρηση. Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση της σημασία της θεωρίας συστημάτων, των πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογίας και το εύρος των εφαρμογών τους σε μια σύγχρονη επιχείρηση, τις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα ERP, CRM, CAD-CAM.

Σελίδες