Υπολογιστικά Συστήματα και Σύγχρονες Τεχνολογικές Τάσεις

Κωδικός: 
2214
Εξάμηνο: 
2ο
Διδάσκων: 

Ι. Βεργινάδης

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

To μάθημα επικεντρώνεται στην απόκτηση γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι φοιτητές-τριες να έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριακών συστημάτων. Εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητών στα θέματα της πληροφορικής, από την οπτική γωνία των διοικητικών στελεχών και τις ανάγκες διοίκησης και οργάνωσης των επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα εστιάζει στη σύγχρονη Τεχνολογία της Πληροφορικής, στα Πληροφοριακά Συστήματα, στα Εργαλεία Λογισμικού για διαχείριση και διεκπεραίωση κοινών διοικητικών αναγκών, στα Λειτουργικά Συστήματα, στις Γλώσσες Προγραμματισμού, στο Λογισμικό Αυτοματισμού Γραφείου, στη διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων κτλ. Όλα όμως με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τη συνέχεια της μάθησης στα αντικείμενα της Επιχειρηματικής Πληροφορικής κατά τα επόμενα εξάμηνα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. Συγκεντρωτικά επιχειρείται η κάλυψη τόσο των ενδεχομένων ακαδημαϊκών και ερευνητικών απαιτήσεων των φοιτητών όσο και των γνώσεών τους στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Προαπαιτήσεις                     

Καμία

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το μάθημα δίνει εφόδια στους φοιτητές ώστε να κατανοήσουν βασικά θέματα των στοιχείων υπολογιστικών και πληροφοριακών συστημάτων. Η σειρά διαλέξεων αποτελεί μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στο κύκλο των μαθημάτων επιχειρηματικής πληροφορικής (Business Informatics), που διδάσκονται στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Καλύπτει πολλά στοιχειώδη αλλά και σύγχρονα θέματα της επιχειρηματικής πληροφορικής και των επιχειρηματικών εφαρμογών της, μέσα από μια επιστημονική και δυναμική εισαγωγή βασισμένη σε τρεις άξονες: α) Οργάνωση και Λειτουργία των Υπολογιστικών Συστημάτων, β) Στοιχεία των Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων και γ) Στήριξη των Σύγχρονων Διοικητικών Αναγκών με τη Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Περιληπτικά, το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Εισαγωγή στα Στοιχεία των Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 2. Υλικό και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
 3. Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών
 4. Τηλεπικοινωνίες, Διαδίκτυο και Ασύρματη Τεχνολογία
 5. Γλώσσες Προγραμματισμού
 6. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και GDPR
 7. Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδομένων
 8. Έξυπνες Πόλεις
 9. Νέες Τεχνολογίες (Συστήματα Προτάσεων, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα)
 10. Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα και στη Τεχνητή Νοημοσύνη
 11. Εισαγωγή στο Excel
 12. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 • Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, Εισαγωγή στην πληροφορική, Εκδ. Κριτική, 3η έκδ./2022, ISBN: 978-960-586-407-1, Κωδικός Ευδόξου: 112692279
 • O'Leary Timothy J., O'Leary Linda I., O'Leary Daniel A. Βασικές Αρχές στην Πληροφορική, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Έκδοση: 1/2021, ISBN: 9789925588329, Κωδικός Ευδόξου: 102070210
 • Παπαθανασίου Ε. A., Στοιχεία Υπολογιστικών Συστημάτων, Εκδ. Μπένου, Αθήνα, 2010.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν πρόγραμμα διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικές παρουσίες. Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στο μάθημα έχουν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος που είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα e-class του πανεπιστημίου. Η εργαστηριακή διάσταση του μαθήματος επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και εισαγωγή των φοιτητών στο Excel.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από σειρά ερωτήσεων που καλύπτουν τόσο το θεωρητικό μέρος όσο και την εργαστηριακή διάσταση του μαθήματος.