Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία)

Κωδικός: 
2313
Εξάμηνο: 
3ο
Διδάσκων: 

Θ. Μπράτης (Α-Λ)

Θ. Μπράτης (Μ-Ω)

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

 

Η Οικονομετρία στηρίζεται στην ανάπτυξη στατιστικών μεθόδων για την εκτίμηση οικονομικών σχέσεων, τον έλεγχο οικονομικών θεωριών και την αξιολόγηση και εφαρμογή δημόσιας και επιχειρηματικής πολιτικής. Το μάθημα πέρα από την παρουσίαση των αρχών της Θεωρητικής Οικονομετρίας εστιάζει  και στην Εφαρμοσμένη Οικονομετρία με συνδυασμό συλλογής δεδομένων και ανάπτυξης υποδειγμάτων. Ειδικότερα, αναλύονται το διμεταβλητό και το πολυμεταβλητό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, η αυτοσυσχέτιση, η ετεροσκεδαστικότητα, η πολυσυγραμμικότητα, οι έλεγχοι εξειδίκευσης και διαγνωστικών ελέγχων των οικονομετρικών υποδειγμάτων, τα υποδείγματα με χρονικές υστερήσεις, ταυτοποίηση οικονομικών μοντέλων, κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων. Τέλος, στο πλαίσιο της  Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας γίνεται παρουσίαση και εκμάθηση σχετικού λογισμικού ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν πέρα από την θεωρητική κατάρτιση, την ικανότητα να εμβαθύνουν στην ανάλυση και εκτίμηση οικονομικών υποδειγμάτων.       

Προαπαιτήσεις                     

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (Γενικά Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων) και  Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Περιεχόμενο του μαθήματος 

Το περιεχόμενο του μαθήματος της Οικονομετρίας συμπεριλαμβάνει το γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησης, την εκτίμηση των διαστημάτων εμπιστοσύνης, προβλέψεις, την αυτοσυσχέτιση, την ετεροσκεδαστικότητα, την πολυσυγραμμικότητα, τους έλεγχους εξειδίκευσης, τους ελέγχους διάγνωσης, τα υποδείγματα με κατανεμόμενες χρονικές υστερήσεις, τα κριτήρια επιλογής χρονικών υστερήσεων, τους ελέγχους αιτιότητας, την εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων με ποιοτικές μεταβλητές.  

Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

  • Wooldridge J., 2022, Εισαγωγή στην Οικονομετρία μια σύγχρονη προσέγγιση, εκδόσεις Παπαζήση
  • Guajarati D. N., Porter D., 2013, Οικονομετρία Αρχές και Εφαρμογές, εκδόσεις Τζιόλα
  • Stock J. H., Watson M.W., 2017, Εισαγωγή στην Οικονομετρία, εκδόσεις Gutenberg.
  • Studenmund A, 2016, Οικονομετρία Πρακτικός Οδηγός Χρήσης, Εκδόσεις Πασχαλίδης

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

 Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται σε διαλέξεις όπου παρουσιάζονται και σχολιάζονται σημαντικά θεωρητικά και εμπειρικές εφαρμογές. Για τη βελτιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και εστιάζοντας στην προαγωγή του διαλόγου με τους φοιτητές, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων διανέμονται στους φοιτητές ασκήσεις και case studies στην ελληνική και διεθνή οικονομία που συνδυάζουν την θεωρητική κατάρτιση και την εμπειρική ανάλυση με χρήση δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής δύναται να κατασκευάζει, να ελέγχει και να ερμηνεύει οικονομετρικά υποδείγματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση που πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου της τρέχουσας εξεταστικής περιόδου καθώς και γραπτής προόδου ή και παρουσιάσεων εργασιών που αναλαμβάνονται κατόπιν συνεννόησης του φοιτητή με τον διδάσκοντα καθηγητή.