Ίδρυση-Κανονισμός

  • Πράξη ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics
  • Κανονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics