Φόρμα Υποβολής Συστάσεων/Παραπόνων

Το Π.Μ.Σ. στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους, στο πλαίσιο της βελτίωσής του προγράμματος σπουδών και της περαιτέρω ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης, υιοθετεί, σε εφαρμογή της απόφασης της Μονάδας Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου (6η συνεδρίαση / 27.05.2022),  τη διαδικασία σχετικά με τη διατύπωση και διαχείριση φοιτητικών παραπόνων / συστάσεων, τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του προγράμματος.

Μπορείτε να βρείτε τη φορμα υποβολής παραπόνων εδώ και να την αποστείλετε συμπληρωμένη στο business.econ@aueb.gr