Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση των φοιτητριών και φοιτητών σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής και στρατηγικής με βάση τις πιο σύγχρονές ποσοτικές και αναλυτικές μεθόδους, με στόχο να είναι σε θέση να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, να καινοτομούν και να ηγούνται στο χώρο των επιχειρήσεων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συμβουλευτικών εταιρειών και φορέων χάραξης πολιτικής.

Η Προτεραιότητα και ο προσανατολισμός του ΠΜΣ είναι εκπαιδευτικός και επαγγελματικός ταυτόχρονα, επιδιώκοντας να προσφέρει στους φοιτητές του την απαραίτητη εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους της οικονομικής επιστήμης που βασίζονται σε οικονομετρικές και αναλυτικές μεθόδους δεδομένων σε θέματα οικονομικής των επιχειρήσεων. Η εκπαίδευση αυτή καλύπτει τις επαγγελματικές και ερευνητικές ανάγκες και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των αποφοίτων του προγράμματος. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στην Ελληνική Οικονομία και την αγορά εργασίας έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για την χρήση από την πλευρά των οικονομολόγων οικονομετρικών μεθόδων που στηρίζονται σε εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και υπολογιστικών μεθόδων, τόσο στον τομέα της ανάλυσης όσο και σε θέματα οικονομικής πολιτικής. Το ΠΜΣ καλύπτει αυτό το κενό, προσφέροντας στην Ελληνική οικονομία, πρωτίστως, την παραπάνω εκπαίδευση, στηριζόμενο στο υψηλό επίπεδο του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

  • Η προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της οικονομίας, των αγορών και των επιχειρήσεων, καθώς και των οργανισμών με την δημιουργία στέρεων θεμελίων στην θεωρία και πρακτική της οικονομικής ανάλυσης
  • με τη χρήση αναλυτικών και υπολογιστικών μεθόδων, καθώς και την επικοινωνία και συνεργασία.
  • Η εφαρμογή της παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση κατάλληλων σύγχρονων μεθόδων και αναλυτικών εργαλείων στη διδασκαλία.
  • Η καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας και νεωτερισμού.
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην έρευνα πάνω στην οικονομική επιστήμη σε διεθνές επίπεδο, με την διοργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων από διακεκριμένους επιστήμονες.
  • Η συνεισφορά στον εκσυγχρονισμό, την τεχνογνωσία, την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των φοιτητών του στις νέες μεθόδους και πρακτικές της οικονομικής ανάλυσης.
  • Η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα και τον κόσμο με σεμινάρια και διαλέξεις από στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου.