Σύμβουλος καθηγητής

Ο Σύμβουλος Σπουδών, είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε με σκοπό να ενημερώνει, συζητά και συμβουλεύει τους φοιτητές/τριες σχετικά με:

  • τη δομή του προγράμματος σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για θέματα όπως προαπαιτούμενα μαθήματα, γνώσεις που απαιτούνται την παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων, την παρακολούθηση φροντιστηρίων, συμμετοχή σε tutorials, εργαστήρια και προόδους, με στόχο την καλύτερη κατανόηση και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις,
  • το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής με στόχο την επιλογή των μαθημάτων που είναι πιο κοντά στα προσωπικά και ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα του φοιτητή,
  • τα αποτελέσματα των εξετάσεων,
  • τη συνέχιση των σπουδών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
  • την επαγγελματικές προοπτικές και τη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετά το πέρας αυτών.
  • Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα  θέτει ο φοιτητής/τρια που μπορεί να σχετίζεται με τις σπουδές του ή να τις επηρεάζει.

Στο ΠΜΣ Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους, ως σύμβουλος σπουδών έχει οριστεί ο Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, κ. Βασίλης Σαραντίδης.

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου-Σπουδών ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά

E-mail: v.sarantides@aueb.gr

Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 2ος όροφος

Τηλέφωνο: 210 - 8203 566

Ώρες γραφειου: 15:00-17:00