• Ελληνικά
  • English

Το Πρόγραμμα

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ χαιρετίζει την έναρξη ενός νέου, σύγχρονου και αναβαθμισμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους / MSc in Business Economics with Analytics.

Το νέο-ιδρυθέν ΠΜΣ σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ). Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα  και για την παρακολούθηση του απαιτούνται τέλη φοίτησης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από καθηγητές  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Εκπαιδευτικών Ελληνικών και Ξένων ιδρυμάτων με πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Καταξιωμένα στελέχη από την αγορά εργασίας συμμετέχουν στις διαλέξεις προσφέροντας τις γνώσεις  και τις εμπειρίες τους.

Νέα

17-10-2022 INTRUM ACADEMIC EXCELLENCE AWARD 2021-22 ...Περισσότερα
19-07-2022 Η Aστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ανακοίνωσε δημόσια πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές... Περισσότερα
13-07-2022 Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους... Περισσότερα
28-03-2022 MSc in Business Economics with Analytics proudly announces the first Intrum Academic Excellence Award for the 2021-22 academic year. A prize of 5,400 Euros will be awarded to the... Περισσότερα
18-03-2022 We are pleased to announce the organization of an Intrum Company Day, which will take place on Wednesday, March 23rd from 16:30 to 18:00 at the premises of Athens University of... Περισσότερα
03-03-2022 Αν αυτή τη στιγμή σχεδιάζετε τα επόμενα επαγγελματικά σας βήματα ως καταξιωμένα στελέχη στο νέο επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, αποκομίζοντας τις πολύτιμες... Περισσότερα
26-02-2022 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να... Περισσότερα
02-06-2021 Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το... Περισσότερα