• Ελληνικά
  • English

Το Πρόγραμμα

Το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ χαιρετίζει την έναρξη ενός νέου, σύγχρονου και αναβαθμισμένου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους / MSc in Business Economics with Analytics.

Το νέο-ιδρυθέν ΠΜΣ σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει των πιο σύγχρονων ποσοτικών και αναλυτικών μεθόδων κατά τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται τόσο στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Χρηματοοικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ κ.λπ.), καθώς και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών (Μηχανικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Στατιστικής, Πληροφορικής κλπ). Η διάρκεια σπουδών του προγράμματος πλήρους φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα  και για την παρακολούθηση του απαιτούνται τέλη φοίτησης.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του τμήματος αποτελείται από καθηγητές  του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Εκπαιδευτικών Ελληνικών και Ξένων ιδρυμάτων με πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Καταξιωμένα στελέχη από την αγορά εργασίας συμμετέχουν στις διαλέξεις προσφέροντας τις γνώσεις  και τις εμπειρίες τους

Νέα

30-07-2021 Η Γραμματεία του ΠΜΣ θα παραμείνει κλειστή στο διάστημα απο τη Δευτέρα 2 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.  ...... Περισσότερα
02-06-2021 Το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης στην Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το... Περισσότερα
13-05-2021 Πρόσκληση σε ανοικτή εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος. ...Περισσότερα
10-03-2021 To ΠΜΣ Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδυς στα πλαίσια της προσπάθειας διασύνδεσης των φοιτητών με ανθρώπους της αγοράς εργασίας, διορνανώνει διαδικτυακή συνάντηση με... Περισσότερα
09-03-2021 Ο διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατατάσσει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) για το έτος 2021 μεταξύ των κορυφαίων Πανεπιστημίων στον κόσμο στα... Περισσότερα
07-02-2021 Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αναγνωρισμένων από ΔΟΑΤΑΠ) Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων... Περισσότερα