ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επιχειρηματική Οικονομική με αναλυτικές μεθόδους / MSc in Business Economics with analytics προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτους σπουδών 2023-2024. 

Το πρόγραμμα είναι ένα απο τα πιο σύγχρονα μεταπτυχιακά του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σκοπεύει στην κατάρτιση των οικονομολόγων σε θέματα οικονομικής και στρατηγικής των επιχειρήσεων και των αγορών βάσει σύγχρονων οικονομετρικών και αναλυτικών μεθόδων. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη) έως 01-6-2023.

Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι αναμένουν να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους την περίοδο του Σεπτεμβρίου. Εφόσον γίνουν δεκτοί, θα είναι δυνατή η εγγραφή τους μετά την υποβολή βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους.