Σκοπός

Με την αξιοπιστία του διεθνώς καταξιωμένου και κορυφαίου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα, το ενισχυμένο MSc in Business Economics with Analytics του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών συνδυάζει τη σύγχρονη γνώση στον τομέα των οικονομικών και των χρηματοοικονομικών με προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, υπό την καθοδήγηση καθηγητών με πολυετή εμπειρία σε κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη ηγετικών στελεχών για επιχειρήσεις και οργανισμούς που θα συνδυάζουν σφαιρική κατανόηση των σύγχρονων οικονομικών φαινομένων με ικανότητες στην:

  • Ανάλυση δεδομένων υψηλών διαστάσεων, δομημένων και μη, για την ανάπτυξη επενδυτικών στρατηγικών, διαχείριση κινδύνων, κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, παρακολούθηση μακροοικονομικών μεγεθών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, κ.λπ.
  • Επίλυση σύνθετων προβλημάτων στον χρηματοοικονομικό τομέα, εφαρμοσμένη βιομηχανική οργάνωση, επιχειρηματική στρατηγική και συμβουλευτική.
  • Ανάπτυξη καινοτομίας στην οικονομική ανάλυση, στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, σχεδιασμού επιχειρηματικών στρατηγικών, και λήψης χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποφάσεων.