Σπουδές Απόφοιτων σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού

Αρκετοί απόφοιτοι της Σχολής Διοίκησς Επιχειρήσεων συνεχίζουν τις σπουδές τους σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

Πεδίο Πανεπιστήμιο - Ίδρυμα
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Finance Copenhagen Business School
Finance London School of Economics (LSE)
Management Rotterdam School of Management
Wealth Management University of Geneva
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Management Studies Duke University: The Fuqua School of Business
MBA INSEAD
ΜΒΑ Stanford University Graduate School of Business
Management London Business School
Finance and Economics London School of Economics (LSE)
Finance London School of Economics (LSE)
Transportation Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Business Analytics Massachusetts Institute of Technology (MIT)
Economics New York University
Finance & Investments Rotterdam School Management, Erasmus University
Financial Economics Yale School of Management
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Operational Research  and Statistics Bentley University
Management Studies Cambridge University
Shipping, Trade and Finance Cass Business School
MBA Columbia Business School
Logistics & Supply Chain Management Cranfield School of Management
Management Sciences Duke University - The Duqua School of Management
Finance and Investment Durham University
Marketing Management ESADE Business & Law School
Innovation and Enterpreneurship HEC Paris
Advanced Computing Imperial College
Computing, Machine Learning & Artificial Intelligence Imperial College
Computer Science Imperial College
Advanced Software Engineering King’s College London
Information Systems KTH Royal Institute of Technology
Information Management KU Leuven
Management of Information Systems London School of Economics (LSE)
International Employment Relations & Human Resource Management London School of Economics (LSE)
Finance MIT Sloan School of Management
Business Information Management Rotterdam School of Management
Fashion, Experience and Design Management SDA Bocconi School of Management
Supply Chain Management Tilburg University
ΜΒΑ, Digital Business University of Amsterdam
Operational Research with Data Science University of Edinburgh
Business Analytics University of Nottingham
Strategy and International Management University of St. Gallen
Data Engineering Uppsala Universitet‎