Σύλλογοι Αποφοίτων

Με πρωτοβουλία Τμημάτων, Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ή και αποφοίτων της Σχολής διοίκησης Επιχείρήσεων έχουν συσταθεί οι ακόλουθοι σύλλογοι αποφοίτων: