Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης

Λίστες Κατάταξης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πιστοποιήσεις και Λίστες Κατάταξης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Το ΠΜΣ στο Μάρκετινγκω & Επικοινωνία κατατάχθηκε στην 76η θέση παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).
 • Το ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική κατατάχθηκε στην 78η  θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS).
 • Το ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA), σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη των Πανεπιστημίων από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS), κατατάχθηκε μεταξύ των θέσεων 111-120 παγκοσμίως, και στην 36η θέση στην Ευρώπη. Επίσης αναδείχθηκε στην υψηλότερη κατάταξη μεταξύ των αντίστοιχων  Ελληνικών ΠΜΣ.
 • Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία πλήρους φοίτησης κατατάχθηκε στην 17η θέση στον τομέα "E-Business and Digital Marketing in Western Europe", σύμφωνα με τον διεθνή φορέα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021.
 • Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού έλαβε τη 8η θέση στην ετήσια κατάταξη του Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021, στον τομέα "Human Resources Management in Western Europe", μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.
 • Στην 12η θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό πεδίο "Business Intelligence & Strategy", κατάταχθηκε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Αναλυτική πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο φορέα, το πρόγραμμα μερικής φοίτησης κατάχθηκε στην 14η θέση στη Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο "Data Analytics".
 • Τo MBA International πιστοποιήθηκε το 2021 για πέμπτη συνεχή φορά από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA). Ο οργανισμός ΑΜΒΑ πιστοποιεί MBA, DBA και MBM προγράμματα παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια, με στόχο να παρέχει στα προγράμματα που πιστοποιεί διεθνή αξιοπιστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη πιστοποίηση απολαμβάνουν μόνο το 2% των Σχολών Διοίκησης σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίως.
 • Τη 8η θέση στη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal Best Masters Rankings για το 2021 κατέκτησε το MBA International στην κατηγορία "MBA Part Time". Στην ίδια λίστα κατάταξης κατέκτησε την 12η θέση στην κατηγορία "International Management in Western Europe" για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης.
 • Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) κατατάχθηκε στην 16η θέση στον τομέα "E-Business and Digital Marketing in Western Europe" της διεθνούς κατάταξης Eduniversal Best Masters 2019.
 • O διεθνής φορέας Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε για το έτος 2020 το ΠΜΣ Επιχειρηματικής Αναλυτικής στην 51+ θέση παγκοσμίως στο επιστημονικό του πεδίο.
 • Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MSc in Human Resource Management) έλαβε τη 10η θέση στην ετήσια κατάταξη του Best Masters (Eduniversal 2019) στον τομέα "Human Resources Management in Western Europe", μεταξύ των αντίστοιχων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Δυτικής Ευρώπης.
 • Τη 10η θέση στη Διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal κατάκτησε το MBA International στην κατηγορία "MBA Part Time". Στην ίδια λίστα κατάταξης, ανέβηκε ψηλότερα και στην κατηγορία "International Management for Western Europe" για τη γεωγραφική περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. Η  λίστα κατάταξης του εκπαιδευτικού portal, το οποίο ενημερώνει υποψήφιους σπουδαστές για τα καλύτερα Master και MBA παγκοσμίως, αξιολογεί ετησίως περί τα 20.000 προγράμματα παγκοσμίως.
 • Σύμφωνα με το διεθνή φορέα Quacquarelli Symonds (QS) Tο ΠΜΣ στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (MBA International) κατατάχθηκε για το έτος 2020 στην 39η θέση στην Ευρώπη και στην 131η-140η θέση στον κόσμο.
 • Την 51η θέση παγκοσμίως κατέκτησε τo MSc in Business Analytics του Τμήματος ΔΕΤ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη λίστα QS World University Rankings για το 2019, η οποία αναφέρεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε Business Analytics. Οι συμμετοχές αυξήθηκαν έως και 60% για το 2019, με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΟΠΑ να είναι η μοναδική συμμετοχή από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπου ανταγωνίστηκε κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και άλλων χωρών της Ευρώπης, Ασίας και Αυστραλίας. Όλες οι διακρίσεις είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: https://www.topuniversities.com/university-rankings/business-masters-rankings/business-analytics/2019
 • 11ο στην Δυτική Ευρώπη στο επιστημονικό πεδίο "Human Resources Management" κατατάχθηκε το ΜΠΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την διεθνή αξιολόγηση Eduniversal 2018
 • Το 2018 το MBA International πιστοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή φορά από τον διεθνή οργανισμό Association of MBAs (AMBA). Ο οργανισμός ΑΜΒΑ πιστοποιεί MBA, DBA και MBM προγράμματα παγκοσμίως λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια με σκοπό να παρέχει στα προγράμματα που πιστοποιεί διεθνή αξιοπιστία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συγκεκριμένη πιστοποίηση απολαμβάνουν μόνο το 2% των Σχολών Διοίκησης σε πάνω από 70 χώρες παγκοσμίως.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μ.Sc. in "Finance and Banking for Executives") εντάχθηκε πρόσφατα στο CFA Institute University Recognition Program. Μέσω της αναγνώρισης αυτής, ο διεθνής οργανισμός CFA® (Chartered Financial Analyst Institute) πιστοποιεί ότι το συγκεκριμένο ΠΜΣ προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ινστιτούτου για την απόκτηση του διεθνώς καταξιωμένου επαγγελματικού τίτλου που απονέμει το CFA® Institute.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) αξιολογήθηκε πρόσφατα από το Society for Human Resource Management (SHRM) - τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως - και έλαβε την αναγνώριση ότι το περιεχόμενο του προγράμματος και των μαθημάτων που προσφέρει, είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις οδηγίες του φορέα για την εκπαίδευση στη ΔΑΔ (SHRM's HR Curriculum Guidebook and Templates).
  Τα HR Curriculum Guidebook and Templates του SHRM αναπτύχθηκαν με στόχο να ορίσουν τις θεματικές περιοχές που θα πρέπει να ακολουθούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών στο αντικείμενο της ΔΑΔ. Αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά το 2006 και επαναξιολογήθηκαν το 2010 και το 2013 αποτελώντας μέρος του SHRM's Academic Initiative.
 • To Executive MBA πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του από το Association of MBAs (AMBA), τη διεθνή ανεξάρτητη αρχή για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το Executive MBA είναι το δεύτερο πρόγραμμα που προσφέρεται από δημόσιο Ίδρυμα και πιστοποιείται πανελλαδικά από το ΑΜΒΑ, μετά το MBA International, το οποίο είναι πιστοποιημένο από το 2004.
 • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας λαμβάνει διάκριση στη διεθνή λίστα κατάταξης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών "Eduniversal Best Masters Ranking" για το 2015-16. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας κατατάσσεται στην 27η θέση, ανάμεσα στα 100 πρώτα μεταπτυχιακά παγκοσμίως στην κατηγορία e-Business. Tο αγγλόφωνο τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Διεθνές Μάρκετινγκ κατατάσσεται στην 21η θέση στο πεδίο σπουδών του Μάρκετινγκ ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη ενώ το τμήμα πλήρους φοίτησης με κατεύθυνση στο Μάρκετινγκ ή στην Επικοινωνία κατατάσσεται στην 28η θέση στο πεδίο σπουδών Επικοινωνίας ανάμεσα στα 50 πρώτα μεταπτυχιακά του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου στην Δ. Ευρώπη. 
 • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών MSM FULL-TIME κατατάχθηκε στη 14η θέση (ΤΟΡ 200) για τη Δυτική Ευρώπη στην κατηγορία General Management από τον Διεθνή Οργανισμό "Eduniversal Best Masters ranking 2015/16".
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Master of Science in HRM) συμμετείχε για δεύτερη φορά στο διαγωνισμό αριστείας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EFQM (European Foundation for Quality Management) και κατέκτησε τη διάκριση Recognized for Excellence, 3ων αστέρων.
 • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ως ένα από τα The IIA Internal Audit Awareness Program Schools. Το  Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, με έτος ίδρυσης το 1941 και έδρα τη Φλόριντα  των  ΗΠΑ,  αποτελεί  τον  σημαντικότερο διεθνή επαγγελματικό οργανισμό για τους εσωτερικούς ελεγκτές με περισσότερα από 180.000 μέλη.