Διοίκηση

Όνομα Τηλέφωνο E-mail
Αναστασίου Σοφία Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας 210-8203 113 sofiaana@aueb.gr
Σπυροπούλου Αλίκη Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής 210-8203 393 aspyrop@aueb.gr