Επικοινωνία

Γραμματεία Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

e-mail: sb@aueb.gr

Όνομα Θέση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο
Κόγια Ιωάννα Γραμματέας Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ikogia@aueb.gr 210-8203101
Χατζηδημητρίου Δήμητρα Γραμματεία Κοσμήτορα Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
dmc@aueb.gr 210-8203102