100 χρόνια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια από την Ίδρυση του. Για το σκοπό αυτό κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους θα πραγματοποιηθούν μια σειρά εκδηλώσεων και ενεργειών.

Δείτε την επετειακή σελίδα των 100 ετών και ενημερωθείτε για την ιστορία του Πανεπιστημίου, για το όραμά του για το μέλλον αλλά και τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται.