Software Maintainability, Foundation level

The students of the Department:

  • Alexandros Lattas
  • Nikiforos Mpotis
  • Emmanouil Kyriakakis
  • Dimitrios Malamas
  • Konstantinos Karakatsanis
  • Thodoris Sotiropoulos
  • Dimitroula Konomi
  • Panagiotis Kontogiorgos

received the "Software Maintainability, Foundation level" certification  in cooperation with the SIG (Software Improvement Group - NL) company that has created the certification and PEOPLECERT company that organized the exam.