Πηγές Ειδήσεων του ΔΕΤ - RSS FEEDS

Με την βοήθεια των RSS feeds (δηλαδή των ροών RSS) μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του ιστοτόπου του Τμήματος προβάλλοντας τους τίτλους και περιορισμένα αποσπάσματα του περιεχομένου.

Διαθέσιμα κανάλια RSS του ΔΕΤ:

Προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS Readers) :