Προκηρύξεις

 • 11-07-2024
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 10-07-2024 Αριθμ. Πρωτ.: 10707 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δύο (2) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Την με αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.08.2023 (ΑΔΑ: 9ΓΞ546ΝΚΠΔ-ΣΛΡ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «
 • 30-05-2024
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 614, 210 8203 622, 210 8203 865 47 A Evelpidon & 33 Lefkados Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 614, 622, 865 E-mail: postgrad_sob@aueb.gr / www.aueb.gr Αρ. Πρωτ: 7314 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 13η συνεδρίασή της (27/05/2024), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου
 • 22-05-2024
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 12η συνεδρίασή της 15/5/2024, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 15-02-2024
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 428/17.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΛΕΣ469Β4Μ-ΙΟΑ) για το Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 6003167 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11368701, ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024, που εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και
 • 07-02-2024
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (Electronic Commerce and Electronic Business ELTRUN) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 • 17-01-2024
  ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/01/2024 Αρ. πρωτ.: 428 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6003167 και για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023–2024. Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • 09-01-2024
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ευελπίδων 47 Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203 614, 210 8203 622, 210 8203 865 47 A Evelpidon & 33 Lefkados Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 614, 622, 865 E-mail: postgrad_sob@aueb.gr / www.aueb.gr Αρ. Πρωτ: 199 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε κατά την 6η συνεδρίασή της (09/01/2024), να προβεί
 • 29-09-2023
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της 22/09/2023, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 06-09-2023
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 05-09-2023 Αριθμ. Πρωτ.: 14919 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τριών (3) θέσεων Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 30, 33, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) Την με αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23.09.2022 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ), με την οποία
 • 28-04-2023
  Πληροφορίες: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Τηλέφωνο: 210 8203110 email: cs@aueb.gr Αθήνα : 28-04-2023 Αριθμ. Πρωτ.: 6027 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»:  APP33754 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 1183/21-4-2023 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 3550/14-3-2023 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Προγραμματισμός

Σελίδες