Προκηρύξεις

 • 08-02-2022
  Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥΤηλέφωνο : 210 8203110email: cs@aueb.gr Αθήνα : 07/02/2022 Αριθμ. Πρωτ.: 577 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ανάλυση και Μοντελοποίηση
 • 08-10-2021
  ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/28305-21 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5092458 ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901.
 • 07-10-2021
  Αριθμ.πρωτ.: 4631 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων,  του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022: Ηλεκτρονική Μάθηση και
 • 04-10-2021
  Αριθμ. Πρωτ: 10742 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/09/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα: Transfer of learning in digital professional life long learning environments (Υπεύθυνη: Αν. Καθηγήτρια, Αγγ. Πουλυμενάκου, akp@aueb.gr). Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2021 αίτηση ηλεκτρονικά (postgrad_sob@aueb.gr) στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών
 • 28-09-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 1η συνεδρίασή της (20/9/2021), αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων. Δείτε αναλυτικά τα ερευνητικά θέματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 • 24-09-2021
  Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για τις θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/28305-21/22.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕ9Ο469Β4Μ-ΒΙ8), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (
 • 23-07-2021
  Αριθμ. Πρωτ: 8782 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΑ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 12η συνεδρίασή της (19/07/2021), αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Υποψήφιου Μεταδιδάκτορα στο παρακάτω ερευνητικό θέμα: Εφαρμογή συστημάτων ηθικής διοίκησης και πράσινες πρακτικές διοίκησης εφοδιαστικών αλυσίδων στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης (Υπεύθυνος: Καθηγητής, Γ. Ιωάννου, ioannou@aueb.gr). Για την παραπάνω μεταδιδακτορική θέση, υπάρχει το ενδεχόμενο χρηματοδότησης από διεθνή και εθνικά ερευνητικά
 • 22-07-2021
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021–2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092458 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11339901». Δείτε την αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • 04-02-2021
  Αριθμ.πρωτ.: 473 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 ή/και για Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, ή/και Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα
 • 03-02-2021
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η συνεδρίασή της (26/01/2021), αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων Υποψήφιων Διδακτόρων στα παρακάτω ερευνητικά θέματα: Προσέλκυση και Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ψηφιακή Εποχή (Υπεύθυνος κ. Νικολάου Ιωάννης, Καθηγητής, inikol@aueb.gr) Τεχνολογική Επιχειρηματικότητα και Μεταφορά Τεχνολογίας (Υπεύθυνη κα Πραματάρη Αικατερίνη, Αν. Καθηγήτρια, k.pramatari@aueb.gr) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Επιχειρηματική Αναλυτική (Υπεύθυνη κα Πραματάρη

Σελίδες