Επιστημονικά Συνέδρια και Σεμινάρια

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν ενεργά στη διάχυση της επιστημονικής έρευνας τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και επιχειρηματική κοινότητα μέσω της διοργάνωσης διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Ενδεικτικά, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος έχουν συμμετάσχει ως διοργανωτές ή συνδιοργανωτές των ακόλουθων συνεδρίων και σεμιναρίων.

Συνέδρια και Σεμινάρια

Συνέδρια-Σεμινάρια-Ημερίδες Ανά Έτος

Διεθνή Συνέδρια, Σεμινάρια και Ημερίδες

Εθνικά Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες & Ομάδες Εργασίας