Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Όνομα Επιβλέπων Θέμα
Νικόλαος Αλεξόπουλος Δ. Σπινέλλης Software architectures for Secure, Private, User-Controlled Smart devices
Φιόρη Ζαφειροπούλου Γ. Ιωάννου How to transform to sustainable, ethical and circular business supply building on systems theory. The case of preventing modern slavery in the fashion industry in Greece
Βασιλική Κονιάκου Ν. Πουλούδη Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης
Δημοσθένης Κωτσόπουλος Κ. Πραματάρη Σχεδίαση, εφαρμογή και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο τη διερεύνηση στρατηγικών εμπορικής και ερευνητικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων με φιλοπεριβαλλοντική εστίαση
Ιωάννα Ταλάντη Α. Πουλυμενάκου Transfer of learning in digital professional lifelong learning environments
Ευδοκία Τσώνη Ι. Νικολάου Αντιδράσεις υποψηφίων στην ασύγχρονη συνέντευξη επιλογής προσωπικού και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης