Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Όνομα Επιβλέπων Θέμα
Φιόρη Ζαφειροπούλου Γ. Ιωάννου How to transform to sustainable, ethical and circular business supply building on systems theory. The case of preventing modern slavery in the fashion industry in Greece
Δημοσθένης Κωτσόπουλος Κ. Πραματάρη Πληροφοριακά Συστήματα και Οργανωσιακή Φιλοπεριβαντολλογική Συμπεριφορά
Ιωάννα Ταλάντη Α. Πουλυμενάκου Transfer of learning in digital professional lifelong learning environments