Ερευνητικά Σεμινάρια

Υποχρεωτικά

  1. Ερευνητική Μεθοδολογία
  2. Οργανωσιακή Θεωρία

Επιλογής

  1. Ερευνητικά Θέματα στην Επιχειρηματικότητα
  2. Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  3. Ερευνητικά Θέματα στη Στρατηγική και Διακυβέρνηση
  4. Θεωρίες Οργανωσιακής Αλλαγής και Καινοτομίας
  5. Ερευνητικά Θέματα και Μεθοδολογίες στη Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών
  6. Ενοποιημένες Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
  7. Μεθοδολογία Έρευνας Σύγχρονων Προσεγγίσεων της Ηγεσίας
  8. Θέματα Έρευνας και Μεθοδολογίας στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά/Ψυχολογία