Επαγγελματικές Προοπτικές

Σήμερα, και πολύ περισσότερο στο μέλλον, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί βρίσκονται μπροστά σε νέες προκλήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με στελέχη των παραδοσιακών εξειδικεύσεων. Χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσης τους στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) θα μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρου τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και σύμβουλοι σε:

 • Όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της καινοτομίας, των ραγδαίων οργανωσιακών εξελίξεων και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως:
  • Διοίκηση Παραγωγής
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
  • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά  κλπ
 • Ειδικότητες αιχμής όπως
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
  • Logistics και Μεταφορές
  • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων
  • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)
  • Χρηματοοικονομική Μηχανική
  • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
  • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
  • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
  • Τεχνολογία Λογισμικού
  • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
  • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
  • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
  • Επιχειρηματική Στρατηγική

Πολλοί από τους αποφοίτους μας εργάζονται ήδη σε γνωστές Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως: Τράπεζα Πειραιώς, Kraft, CGU Insurance, EFG Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, TITAN, Johnson & Johnson, Γερμανός, Athens International Airport, Schneider Electric, Siemens, TOYOTA, Citibank, Info-Quest, HSBC, Πειραιώς Direct Services, ΠΛΑΙΣΙΟ, Εγναίτία, KPMG, Accenture, HOL, Intersys, Nestle, Μαϊλής ΑΕ, Εθνική Τράπεζα, CleverBank κλπ.