Αποτελέσματα 2ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2024-2025

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 29/03/2024

Ακολουθεί η  κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 (μετά την 2η πρόσκληση συμμετοχής).

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των παρακάτω φοιτητών/φοιτητριών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την γραμματεία.

Α/Α

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ECTS (ΕΞΑΜΗΝΟ)

1

8210006

Hasselt University

30 (F 2024-2025)

2

8210071

Hasselt University

30 (F 2024-2025)

3

8220162

Universität Hamburg

30 (S 2024-2025)

4

8220148

Universität Hamburg

30 (S 2024-2025)

5

8210136

Universität Mannheim

30 (F 2024-2025)

6

8210137

Universität Mannheim

30 (F 2024-2025)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Στοιχεία όπως προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ. αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.