Υποψήφιοι Διδάκτορες

Όνομα Επιβλέπων Τίτλος Διδακτορικού
Αντωνόπουλος Ελευθέριος Κ. Πραματάρη Σχεδιασμός Καινοτόμων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
Βαρειάς Αναστάσιος
vareias@aueb.gr
Π. Ρεπούσης Operations Research
Βασιλάκης Νικόλαος-Δημήτριος
nvasilakis@aueb.gr
Ν. Πουλούδη Information Systems in Healthcare
Βατικιώτης Σταύρος
stvatikiotis@aueb.gr
Ι. Μούρτος Συνδυαστική Βελτιστοποίηση στη Βιομηχανία
Γαβαλάς Λέων
legav@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Αξιολόγηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και συμπεριφορά καταναλωτή
Γιαννακίδου Γεωργία Γ. Ιωάννου Έξυπνη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Γκίκα Σοφία
gkikas@aueb.gr
Γ. Λεκάκος Μοντέλα παροχής εξατομικευμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Γκορτζής Αντώνιος
antoniosgkortzis@aueb.gr
Δ. Σπινέλλης Ασφάλεια στο Υπολογιστικό Νέφος
Δεσποτίδου Ευαγγελία
lilad@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Χρηματοδότηση: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας
Δημητρίου Ιωάννης Γ. Λεκάκος Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή και εμπειρία χρήστη
Δρίτσα Κωνσταντίνα
dritsakon@aueb.gr
Π. Λουρίδας Επιστήμη Δεδομένων
Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος
orfilos@aueb.gr
Κ. Ανδρουστσόπουλος
Καμάρας Νικόλαος Κ. Ανδρουτσόπουλος Βελτιστοποίηση συστημάτων διανομής επικίνδυνων φορτίων
Καραμήτρου Αγγελική Α. Πουλούδη
Καρούτη Ελένη
ekarouti@aueb.gr
Κ. Ανδρουτσόπουλος Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Συμβάντων Έκτακτης Ανάγκης
Κατιάι Παυλίνα Ν. Πουλούδη
Κατσίκης Ιωάννης
ioannis@aueb.gr
Ι. Σπανός Δυναμική Καινοτομίας & Διαδικασίες Συνεξέλιξης
Κομπολίτη Αφροδίτη
akompoliti@aueb.gr
Ι. Δεληγιάννη Βιώσιμη επιχειρηματικότητα: Συν-δημιουργία, ευρηματικότητα, ψηφιακή καινοτομία
Κουκόπουλος Αναστάσιος
akoukop@aueb.gr
Α. Βρεχόπουλος Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
Κραββαρίτης Κωνσταντίνος
kravvaritisk@aueb.gr
Δ. Σπινέλλης Δεδομένα και Μετρικές Ποιότητας Κώδικα Παραμετροποίησης Συστήματος
Κρανιάς Αθανάσιος
akranias@aueb.gr
Α. Ρεφενές Χρηματοοικονομική Μηχανική
Κωστάκη Αγγελική
aggkostaki@aueb.gr
Α.Πουλυμενάκου Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση
Κώττη Ζωή
zoekotti@aueb.gr
Δ. Σπινέλλης Εφαρμογές Ανάλυσης Δεδομένων στην Τεχνολογία Λογισμικού
Μαϊτός Κωνσταντίνος
kmaitos@aueb.gr
Α. Ρεφενές
Μάσσιας Αθανάσιος Ν. Πουλούδη Stakeholder analysis for Internet-of-Things (IoT)- driven supply chain operations
Μετζιδάκης Θεοχάρης
metzidakis@aueb.gr
Ε. Κρητικός Μαθευρετικές Προσεγγίσεις για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων
Μπαλαμπάνης Ηλίας
ilbalampan@aueb.gr
Δ. Σπινέλλης Cybersecurity & Data Analytics
Μπλάνας Ορέστης Γ. Ιωάννου
Νικολακάκης Στυλιανός Γ. Ιωάννου Υπολογιστικές Μέθοδοι σε προβλήματα διανομών και χρονοπρογραμματισμού
Ντουρουντζή Αργυρώ
dourountz@aueb.gr
Ι. Σπανός Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα, πριν και μετά την κρίση
Ξανθόπουλος Χρήστος-Γεώργιος Ε. Κρητικός
Πολύταρχος Ηλίας
ipoli@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Αξιολόγηση  της επίδρασης πληροφοριακών συστημάτων
Ρούσσος Αντώνιος
antoniosroussos@aueb.gr
Ν. Πουλούδη Ηγεσία και αποτελεσματικότητα της ΔΑΔ
Σιτοκωνσταντίνου Βασίλειος
vsito@aueb.gr
Κ. Ανδρουτσόπουλος Ανάπτυξη Μαθηματικών Προτύπων και Αλγορίθμων για τον Στρατηγικό Προγραμματισμό της Χρήσης των Πόρων του Συστήματος Αεροπορικών Μεταφορών
Σκιαδά Μαριάννα
mskiada@aueb.gr
Γ. Λεκάκος Επίδραση υποδείξεων σε κοινωνικά δίκτυα στην αλλαγή συμπεριφοράς των χρηστών
Συρίγου Κρυσταλλία
ksyrigou@aueb.gr
E. Soderquist Service Quality Management: the case of the Greece luxury hotel industry
Σφακιανάκη Εμμανουέλα
emsfakian@aueb.gr
Α. Βρεχόπουλος
Τραχανά Θεοδώρα
th.trachana@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Ανάλυση Δεδομένων στην Αλυσίδα Εφοδιασμού και Ζήτησης
Τσαγδή Γεωργία Σ. Λιούκας Governance, Strategy and Efficiency of Public Sector Entities
Φαρμάκης Τιμολέων
timoleonfarmakis@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Επιχειρηματική αναλυτική στον κλάδο των Μεταφορών, της Βιομηχανίας και του Λιανεμπορίου
Φελούτζης Νικόλαος
feloutzisn@aueb.gr
Γ. Λεκάκος Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Χρηματο-οικονομικού Τομέα (Fintech)
Χρονάκη Βασιλική
vxronaki@aueb.gr
Κ. Πραματάρη Ανάπτυξη Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας στον Τομέα της Τεχνολογίας
Χρυσοχόου Αναστάσιος
tachrys@aueb.gr
Γ. Ιωάννου Αποθήκευση φυσικού αερίου και διαδικασία λήψης αποφάσεων στη βάση της θεωρίας παιγνίων