Παρουσίαση Κατευθύνσεων Σπουδών

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου και ώρα 11:00 - 13:00 στην αίθουσα Δ23, στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική», θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση αναλυτικής παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τους/τις διδάσκοντες/ουσες.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

  • Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι
  • Επιχειρησιακή Έρευνα και Επιχειρηματική Αναλυτική
  • Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων
  • Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα κατεύθυνσης ορίζουν το πρόγραμμα σπουδών από το 6ο εξάμηνο έως την ολοκλήρωσή του. Στην αρχή του 6ου εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν την κατεύθυνση στην οποία ειδικεύονται, αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μία εις βάθος γνώση και εμπειρία.