Διδασκαλία και Εξετάσεις

Διδασκαλία, δηλώσεις και επανεξέταση

Διάρκεια διδασκαλίας μαθημάτων

  • Η διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων κατανέμεται σε οκτώ (8) εξάμηνα
  • Τα μαθήματα διδάσκονται επί 13 εβδομάδες κάθε εξάμηνο
  • Οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος είναι τέσσερις (4)
  • Οι ακαδημαϊκές διδακτικές μονάδες είναι έξι (6) για κάθε μάθημα και δώδεκα (12) για την Πρακτική Άσκηση-Πτυχιακή Εργασία

Φροντιστήρια και Εργαστήρια

Στα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος σπουδών η διδασκαλία συμπληρώνεται με ειδικά φροντιστήρια, κατά τα οποία λύνονται ασκήσεις και συζητούνται απορίες των φοιτητών. Στα εκπαιδευτικό εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας επίσης, διεξάγονται εξειδικευμένα εργαστήρια σε μαθήματα που αξιοποιούν τις πληροφοριακές υποδομές. Στα φροντιστήρια συνήθως διδάσκουν οι βοηθοί του Τμήματος που είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Την ευθύνη των εργαστηρίων την έχουν οι βοηθοί μαζί με το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Τμήματος.

Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια του ακαδ.έτους (μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος με αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων): α) τον μήνα Οκτώβριο (δηλώσεις μαθημάτων φθινοπωρινού εξαμήνου) και β) τον μήνα Φεβρουάριο (δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου). Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές, προκειμένου i) οι φοιτητές να λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων και ii) να προμηθευτούν τα συγγράμματα των αντίστοιχων μαθημάτων που έχουν δηλώσει.

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο οι φοιτητές μπορούν να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που έχουν ήδη επιλέξει στη χειμερινή και την εαρινή δήλωση μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Επανεξέταση μαθημάτων

Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επανεξεταστούν σε τέσσερα (4) μαθήματα καθ' όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους. Μπορούν να ζητήσουν τη επανεξέταση μαθήματος μόνο για την επόμενη εξεταστική περίοδο που εξετάζεται το μάθημα, δηλ για μαθήματα που έδωσαν Ιανουάριο ή Ιούνιο ενός ακαδ.έτους έχουν δικαίωμα επανεξέτασης μόνο στην ακολουθούσα εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου, ενώ μαθήματα που έδωσαν τον Σεπτέμβριο έχουν δικαίωμα να επανεξεταστούν στην ακολουθούσα εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου ή Ιουνίου ανάλογα.

Οι αιτήσεις επανεξέτασης υποβάλλονται παράλληλα με τις δηλώσεις μαθημάτων σε ξεχωριστό έντυπο και τα μαθήματα που επανεξετάζονται συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση μαθημάτων.

Όσοι φοιτητές συμπληρώσουν προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου και κάνουν αίτηση ορκωμοσίας, αυτομάτως χάνουν το δικαίωμα επανεξέτασης.

Εξετάσεις, βαθμολογία και απόκτηση πτυχίου

Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διεξάγονται γραπτές εξετάσεις για κάθε μάθημα. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

  • Ιανουαρίου (διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων φθινοπωρινού εξαμήνου)
  • Ιουνίου (διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου)
  • Σεπτεμβρίου (διεξάγονται οι γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων φθινοπωρινού εξαμήνου και εαρινού εξαμήνου).

Σύστημα Βαθμολογίας

Η Βαθμολογία για κάθε μάθημα, εκφράζεται με την κλίμακα των αριθμών από μηδέν (0) έως δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των μισών μονάδων. Βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός πέντε (5).

Η Βαθμολογική Κλίμακα στο πτυχίο, η οποία υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου όλων των μαθημάτων, έχει ως εξής:

10 - 8,51 Άριστα
8,50 - 6,51 Λίαν Καλώς
6,50 - 5 Καλώς