Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής από άλλα Τμήματα

Χειμερινό Εξάμηνο
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα μέσω Διαδικτύου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Έρευνα Μάρκετινγκ Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διαφήμιση Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εταιρική Επικοινωνιακή Στρατηγική Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ Τμήμα Πληροφορικής
Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες Τμήμα Πληροφορικής
Μεταγλωττιστές Τμήμα Πληροφορικής
Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό Τμήμα Πληροφορικής
Ειδικά Θέματα Αλγορίθμων Τμήμα Πληροφορικής
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Τμήμα Στατιστικής
Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα Τμήμα Στατιστικής
Αξιολόγηση Επενδύσεων Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Θεωρία Παιγνίων και Αβεβαιότητας Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Εαρινό Εξάμηνο
Λογιστική Κόστους Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
High-Tech & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διοίκηση Πωλήσεων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Συμπεριφορά Καταναλωτή Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Διαπραγματεύσεις Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Εισαγωγή στην Επικοινωνία Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Πληροφορικής
Αξιολόγηση Επενδύσεων Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης