Ευκαιρίες για Πρακτική Άσκηση

2 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Ο/η φοιτητης/τρια που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στη διαχείριση έργων και στη καθημερινή λειτουργία ενός επιχειρηματικού φορέα που έχει διασύνδεση με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό φορέα (CSR Europe) και το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (Global Compact). Θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη, να εξοικειωθεί με τις έννοιες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να διευρύνει τις γνώσεις του σε ζητήματα παγκόσμιων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων.

Αρμοδιότητες

  • Υποστήριξη στη διαχείριση έργων που υλοποιούνται από τον φορέα
  • Επικοινωνία με τις επιχειρήσεις-μέλη του φορέα, εταίρους, ευρωπαϊκούς φορείς και συνεργάτες
  • Υποστήριξη στη χρήση εργαλείων επικοινωνίας (αναρτήσεις ιστοσελίδας, social media)
  • Γενικές διοικητικές εργασίες γραφείου

Απαραίτητα προσόντα

  • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής (proficiency) γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο
  • Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση social media
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ομαδικότητα

Αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος στο info@csrhellas.org αναγράφοντας απαραιτήτως στο θέμα του e-mail τον κωδικό: ΠΑ-2019-Β

Η κάλυψη της θέσης θα γίνει το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση: Μόνο οι shortlisted υποψήφιοι θα ενημερωθούν για προσωπική συνέντευξη.


Facebook - 2019 Internship & Graduate Opportunities

What is Production Engineering at Facebook?

Production Engineers at Facebook are hybrid software/systems engineers who ensure that Facebook's services run smoothly and have the capacity for future growth. PE’s are embedded in every one of Facebook's product and infrastructure teams, and are core participants in every significant engineering effort underway in the company. It's all on a massive scale and there is a huge emphasis on scalability and reliability, as you can imagine. We sail into uncharted waters every day at Facebook in Production Engineering, and we are always learning.

More info: https://www.facebook.com/careers/students-and-grads