Αγγελίες για Εργασία

Το Τμήμα μας γίνεται πολλές φορές αποδέκτης αιτημάτων ζήτησης εργασίας που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των φοιτητών μας.

Οι αγγελίες δημοσιεύονται συγκεντρωμένες στον ακόλουθο ιστότοπο:

http://menace.dmst.aueb.gr/aggelia/showAnnounces.asp

Ενώ μπορείτε να ενημερώνεστε δυναμικά χρησιμοποιώντας το ακόλουθο RSS Feed:

http://menace.dmst.aueb.gr/aggelia/rss.asp με οποιονδήποτε RSS Reader.