Εργαστηριακή Υποδομή

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 

Το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας έχει ως κύριο στόχο τόσο την έρευνα σε θέματα που αφορούν τη γνωστική περιοχή της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, όσο και την εκπαίδευση και γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Διαθέτει συνολικά δύο (2) χώρους με 72 συνολικά θέσεις εργασίας φοιτητών και πιο αναλυτικά:

Μία στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου
30 θέσεων εργασίας
Μία στον 3ο όροφο της πτέρυγας Δεριγνύ
42 θέσεων εργασίας

Και οι δύο αίθουσες του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται από προπτυχιακούς φοιτητές, καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, είτε για την εκπόνηση εργασιών-ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, είτε για παρακολούθηση οργανωμένων εργαστηριακών μαθημάτων. Επίσης στα πλαίσια των μαθημάτων διεξάγονται παρουσιάσεις ηλεκτρονικών εργασιών ή ακόμα και ηλεκτρονικές ασκήσεις, ηλεκτρονικές εξετάσεις και πρόοδοι.