Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Εξάμηνο: 7ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Επιχειρηματικότητα
Μαθήματα Κατευθύνσεων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ
Επιχειρηματική Αναλυτική & Τεχνολογίες Εξατομίκευσης
Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Διαχείριση Πληροφοριακών Πόρων
Στοχαστική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ανάπτυξη Προσωπικών Ικανοτήτων
Θέματα Στρατηγικής και Καινοτομίας
Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφοράς
Χρηματοοικονομική Μηχανική
Ανάπτυξη Διαδικτυακών και Νεφοϋπολογιστικών Εφαρμογών
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Μαθήματα Επιλογής
Ειδικές Προσεγγίσεις της Ηγεσίας
Ανάλυση Επενδύσεων
Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων και Επίλυσης Προβλημάτων
Σχεδιαστική Σκέψη για την Καινοτομία
Ανάπτυξη και Σχεδίαση Κινητών Εφαρμογών
Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην Ψηφιακή Εποχή
Εκπόνηση Εργασίας