Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων

Κωδικός: 
8162
Εξάμηνο: 
4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές και τεχνικές των αλγορίθμων, και δομών δεδομένων, με έμφαση σε πραγματικά προβλήματα.

Οι φοιτητές θα:

  • Καταλάβουν πώς χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων.
  • Μάθουν να λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες που υπεισέρχονται στην επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων.
  • Έρθουν σε επαφή με βασικές αρχές κρυπτογραφίας που διέπουν το σύνολο των ψηφιακών επικοινωνιών και συναλλαγών.
  • Μάθουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων μεγάλου όγκου δεδομένων, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:

  • Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα
  • Δομές δεδομένων
  • Γράφοι και δίκτυα
  • Κρυπτογραφία.