Συμβουλευτική για Μηχανογραφικά Δελτία

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προσφέρει ενημέρωση για το Τμήμα στις/στους ενδιαφερόμενες/ους κηδεμόνες και τις/τους υποψηφίες/ους φοιτήτριες/τές που καλούνται να συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους δελτία.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (210 8203804) με τον Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο την Τετάρτη 10/7/24 και ώρα 14:00-16:00, τη Δευτέρα 15/7/24 και ώρα 12:00-14:00 και την Τετάρτη 17/7/24 και ώρα 12:00-14:00.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους μαθητές κι αποφοίτους Λυκείου.

Testimonials των φοιτητών και των αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΤ είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/dmst/content/testimonials