Σύλλογοι Αποφοίτων

Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος ΔΕΤ (DMST Alumni)

Ιστοθέση: http://www.dmstalumni.com/

Ο Σύλλογος αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (DMST Alumni) ιδρύθηκε την 7η Ιουνίου 2004 με σκοπό την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών ανάμεσα στα μέλη του. Βασικός του στόχος είναι η συνεχής οργάνωση και διαχείριση της αλληλοϋποστήριξης των φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος ΔΕΤ από την ημέρα εγγραφής τους, ώστε να δημιουργηθεί μια κοινότητα-οικογένεια που θα εργάζεται, ώστε ο παλιός θα βοηθά τον νεότερο και ο νέος τον παλαιότερο. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης προηγμένων ικανοτήτων, τεχνικών και τεχνολογιών.

Όραμα του Συλλόγου είναι η δημιουργία αίσθησης ισχυρής κοινής ταυτότητας μεταξύ όλων των μελών της κοινότητας του ΔΕΤ. Επίσης, έχει να επιδείξει αρκετές δραστηριότητες, καθώς συμβάλει στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του και διοργανώνει πλήθος εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.

Προκειμένου να υποστηριχθεί ο αυξανόμενος αριθμός αποφοίτων που συνεχίζει είτε σπουδές, είτε καριέρα στο εξωτερικό, έχει δημιουργηθεί «παράρτημα» του οργανισμού στην Αγγλία που εξυπηρετεί όσους διαμένουν στο εξωτερικό και ενημερώνει όσους μένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό.


Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπατυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων (I-MBA Alumni)

Ιστοθέση: https://www.i-mbalumni.gr/

Ο Σύλλογος φοιτητών-αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MBA International (I-MBA Alumni) δημιουργήθηκε το 2002. Επιδιώκει τη διαρκή αύξηση του αριθμού των μελών του και την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ των φοιτητών και αποφοίτων του με τον κόσμο των επιχειρήσεων και το Πανεπιστήμιο.

Το όραμα του συλλόγου I-MBA Alumni είναι να δημιουργήσει την αίσθηση της ταυτότητας και της ενότητας στους απόφοιτους και στους μελλοντικούς απόφοιτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Ο Σύλλογος αυτός στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία ενός ισχυρού .brand name. στην Ένωση Αποφοίτων που θα συνεργάζεται στενά με το Πρόγραμμα μέσα σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου ενδιαφέροντος και θα αποτελείται από άτομα που είναι πρόθυμα να συμμετέχουν, να παρέχουν βοήθεια και γενικότερα, να συμβάλλουν στις δραστηριότητες της Ένωσης. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του, ο σύλλογος έχει διαχωρίσει τα πεδία του ενδιαφέροντός του σε αυτά που σχετίζονται με ακαδημαϊκά θέματα, θέματα καριέρας, τεχνολογιών, μάρκετινγκ, δημοσιεύσεις (με την έκδοση των Newsletters) και θέματα κοινωνικών εκδηλώσεων.


Σύλλογος Αποφοίτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Society)

Ιστοθέσηhttp://dmst.aueb.gr/hralumni/

Ο Σύλλογος αποφοίτων του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - HR Society - δημιουργήθηκε το 2005 κατόπιν πρωτοβουλίας των πρώτων αποφοίτων πλήρους και μερικής φοίτησης του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογος την παρούσα στιγμή αριθμεί 131 μέλη. Το όραμα του Συλλόγου Αποφοίτων HR Society είναι να δημιουργήσει και να διατηρήσει την αίσθηση της ταυτότητας και της ενότητας των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, μέσω της διατήρησης ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ αυτών, του Πανεπιστημίου, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι η επιστημονική και επαγγελματική ανέλιξη των μελών του Συλλόγου, η προάσπιση και διεκδίκηση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου και η βελτίωση των όρων άσκησης του επαγγέλματός τους. Ακόμη, στοχεύει στην προσφορά υπηρεσιών των μελών του Συλλόγου στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους προς το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού του έργου και για την προαγωγή και καλλιέργεια της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας και επιστημονικής δυνατότητάς τους. Τέλος, σκοπός του Συλλόγου είναι η διοργάνωση κάθε εκδήλωσης (εορταστικής κ.λπ.) που έχει σχέση με την ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των μελών.

Η Αποστολή του Συλλόγου συνίσταται στη διαμόρφωση και τήρηση ενός κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας, στη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση κάθε θέματος σχετικού με τους σκοπούς του Συλλόγου, στη συνεργασία του Συλλόγου με τους αντίστοιχους Συλλόγους πτυχιούχων, στη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων και συνεδρίων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στην πραγματοποίηση μελετών, εκδόσεων και ερευνών σε θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού και στη συνεργασία με φυσικά πρόσωπα και άλλα σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες κλπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.