Πιστοποίηση ΠΠΣ Τμήματος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) έλαβε την πιστοποίηση, από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με διάρκεια ισχύος από 17/07/2019 έως 16/07/2024.

Η σημαντική πιστοποίηση εγκρίθηκε καθώς διαπιστώθηκε, σε συνέχεια σχετικής διαδικασίας, ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ΔΕΤ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Διαβάστε ολόκληρη την Αναφορά Πιστοποίησης (Accreditation Report).

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε και την Έκθεση Παρακολούθησης που υποβλήθηκε το 2021.