ΕΠΜΣ στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών έως την Παρασκευή 19/07 για το πρώτο Επαγγελματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc (πλήρους φοίτησης) στο "Digital Transformation/Ψηφιακός Μετασχηματισμός". Το MSc υποστηρίζεται από τη Eurobank, που προσφέρει υποτροφίες σε όλους τους φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα.

Σκοπός του νέου αυτού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ειδίκευση αποφοίτων ΑΕΙ στις σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης έργων και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Για να επιτευχθεί αυτό, οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα από τις παρακάτω επιστημονικές περιοχές (α) Υπολογιστικές Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρηματική Αναλυτική, (β) Ανάλυση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πληροφοριακών συστημάτων και Εφαρμογών, (γ) Διοίκηση Έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού, (δ) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Ψηφιακή Καινοτομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/el/digitaltransformation