Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος
 

Χρυσούλα Σακελλαρίου (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βικτώρια Φιλιπποπούλου
Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άννα Γιόφτσου
Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Κορυδαλλού