Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματεία του Τμήματος
 

Χρυσούλα Σακελλαρίου (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Βικτώρια Φιλιπποπούλου
Πτυχίο Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κέλλυ Βουρλούμη
Πτυχιούχος ΤΕΙ Αθηνών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με θέμα "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική" του ΤΕΙ Πειραιά της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άγγελος Βεζυρέλλης
Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου  Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Δημόσιες Σχέσεις του Τμήματος
 

Μαρία Κοντούλη
Πτυχίο Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.