Ταυτότητα του Τμήματος

Μπροσούρα Τμήματος

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1999 και εισήχθησαν για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

  • Το Τμήμα είναι μοναδικό στην ειδίκευση του στην Ελλάδα Πανεπιστημιακό Τμήμα, καθώς συνδυάζει τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη με τις νέες τεχνολογίες (πληροφορική, επικοινωνίες) και τις οργανωσιακές σπουδές.

  • Το Τμήμα δέχεται κάθε χρόνο 170 περίπου νέους φοιτητές υψηλού επιπέδου από το 4ο επιστημονικό πεδίο.

  • Το Τμήμα διαθέτει 22 μέλη ΔΕΠ από τα οποία το 40% έχουν διδακτορικά (PhD) από τα 20 καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

  • Το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει έντονη παρουσία στον ακαδημαϊκό χώρο και υψηλή αναγνωρισιμότητα έχoντας διδάξει σε Πανεπιστήμια όπως Wharton, LSE, LBS κλπ.

  • Οι σπουδές στο Τμήμα είναι τεχνοκρατικά και πολύ καλά οργανωμένες. Ακόμη έχουν έντονη διεθνή διάσταση (αρκετοί επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό κάθε χρόνο, συνεργασίες με Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο σπουδών αλλά και στην έρευνα).

  • Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα και στην ανάπτυξη νέας γνώσης. Έχει πάνω από 15 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια / ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό και πάνω από 60 υποψήφιους διδάκτορες.

  • Το Τμήμα διαθέτει 5 άρτια εξοπλισμένα ερευνητικά εργαστήρια στα οποία απασχολούνται περίπου 60 ερευνητές. Επίσης λειτουργεί και ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με δύο αίθουσες συνολικής δυναμικότητας 72 θέσεων εργασίας.

  • Στο Τμήμα λειτουργούν αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλα Τμήματα επτά (7) υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα πλήρους και μερικής φοίτησης (για στελέχη).

  • Το υψηλό επίπεδο των σπουδών στο Τμήμα τεκμηριώνεται από την ευχέρεια με την οποία οι πτυχιούχοι του συνεχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια πρώτης γραμμής του εξωτερικού (πχ Harvard, Columbia, UCLA, Michigan, Duke, Cambridge, Oxford, Imperial, London School of Economics, Bocconi κλπ) και από το γεγονός ότι οι διδάκτορες του Τμήματος κάνουν δημοσιεύσεις σε σημαντικά διεθνή περιοδικά, ενώ έχουν ήδη αναλάβει θέσεις ΔΕΠ εντός και εκτός Ελλάδας.