Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Erasmus+

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 

Αθήνα, 13/03/2024

Ακολουθεί η κατάσταση των αριθμών μητρώου των  φοιτητών, που επιλέχθηκαν από το Τμήμα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS+ κατά το ακαδ. Έτος 2024-2025.

Σημειώνεται ότι η επίσημη έγκριση της κινητικότητας των φοιτητών θα γίνει από το Ίδρυμα Υποδοχής, μόλις σταλούν τα στοιχεία τους από την Γραμματεία.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ECTS/ΕΞΑΜΗΝΟ

1

8220101

University of Southern Denmark

30 (F 2024-25)

2

8210148

Università degli Studi di Torino

30 (F 2024-25)

3

8220024

The Hague University of Applied Sciences - ESCM European Studies

30 (S 2024-25)

4

8220020

Universiteit Antwerpen

30 (F 2024-25)

5

8220126

University of Southern Denmark

30 (F 2024-25)

6

8220064

Södertörn University

30 (F 2024-25)

7

8220097

Università Cattolica del Sacro Cuore

30 (S 2024-25)

8

8220119

Università degli Studi di Torino

30 (S 2024-25)

9

8210010

University of Cologne

30 (F 2024-25)

10

8210036

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

11

8210072

Universiteit Antwerpen

30 (F 2024-25)

12

8210062

The Hague University of Applied Sciences - ESCM European Studies

30 (S 2024-25)

13

8210028

University of Cologne

30 (S 2024-25)

14

8220033

Technische Universität München

30 (F 2024-25)

15

8220052

Stockholm University -Stockholm Business School

30 (S 2024-25)

16

8200009

SRH Hochschule Berlin - The International Management University

30 (F 2024-25)

17

8220021

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (S 2024-25)

18

8210023

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

19

8220051

Södertörn University

30 (F 2024-25)

20

8210045

Technische Universität München

30 (F 2024-25)

21

8210091

Stockholm University -Stockholm Business School

30 (F 2024-25)

22

8220120

Norwegian School of Economics - NHH

30 (S 2024-25)

23

8220001

University of Pavia

30 (S 2024-25)

24

8210015

Norwegian School of Economics - NHH

30 (F 2024-25)

25

8220094

SRH Hochschule Berlin - The International Management University

30 (S 2024-25)

26

8220124

Kristianstad University

30 (S 2024-25)

27

8210018

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (S 2024-25)

28

8210090

EM Strasbourg Business School

30 (F 2024-25)

29

8220098

Södertörn University

30 (S 2024-25)

30

8210110

Hasselt University

30 (F 2024-25)

31

8210128

BI - Norwegian Business School

30 (F 2024-25)

32

8210053

University of Munster, School of Business and Economics

30 (F 2024-25)

33

8210100

Hasselt University

30 (F 2024-25)

34

8210165

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

35

8210057

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

36

8210024

Abo Akademi University

30 (F 2024-25)

37

8210154

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

38

8160021

Università degli Studi di Catania

30 (F 2024-25)

39

8210132

Technische Universität München

30 (F 2024-25)

40

8200076

Technische Universität München

30 (S 2024-25)

41

8210163

University of Munster, School of Business and Economics

30 (F 2024-25)

42

8210052

Audencia Group - Audencia Nantes School of Management

30 (F 2024-25)

43

8210040

Södertörn University

30 (F 2024-25)

44

8210076

University of Munster, School of Business and Economics

30 (F 2024-25)

45

8190153

SKEMA Business School

30 (F 2024-25)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες που επιλέχθηκαν ότι είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών που ορίζει το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής. Στοιχεία όπως προθεσμίες υποβολής, δικαιολογητικά, κλπ. αναφέρονται στις ιστοσελίδες των ξένων Πανεπιστημίων και είναι ευθύνη των επιτυχόντων να τα αναζητήσουν. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο καθώς και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής.