Απόφοιτοι του Τμήματος

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος ΔΕΤ λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και ως σύμβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Παραγωγής κ.λπ. Οι ειδικότητες αιχμής του Τμήματος ΔΕΤ είναι: Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες, Logistics και Μεταφορές, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων, Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα), Χρηματοοικονομική Μηχανική, Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων, Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων, Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, Βάσεις Δεδομένων, Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης, Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία, Επιχειρηματική Στρατηγική κ.ά.