Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση

Κωδικός: 
8185
Εξάμηνο: 
7ο
Μαθήματα Κατευθύνσεων

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια πλήρη, επαγγελματική, διαδικτυακή εφαρμογή, από το σχεδιασμό της διεπαφής, την αρχιτεκτονική (τριών επιπέδων, REST), μέχρι την πλήρη υλοποίηση και την ένταξή της σε παραγωγικό περιβάλλον. Θα γνωρίσουμε μια σειρά τεχνολογιών ανάπτυξης (Django, Node.js, React, Angular) σε διαφορετικές γλώσσες (Python, JavaScript) αλλά και τεχνολογίες παραγωγής (συνεχής ολοκλήρωση, νεφοϋπολογιστικές τεχνολογίες, τεχνολογίες ένταξης στην παραγωγή). Οι φοιτητές θα είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουν τις τεχνολογίες που προτιμούν. Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση την τελική εφαρμογή που θα αναπτύξουν. Βασικό χαρακτηριστικό του μαθήματος θα είναι η καθοδήγηση (mentoring) στους φοιτητές κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής τους.